Správa a údržba nemovitostí

Celoročně

 • Komplexní servis správy a údržby nemovitostí
 • Kontrola technického stavu nemovitosti
 • Návrh řešení zjištěných nedostatků
 • Odstranění zjištěných nedostatků 
 • řešení nápravy
 • Evidence a zajištění revizí a kontrol
 • Údržba a havarijní servis

Léto

 • Sečení trávníků
 • Stříhání živých plotů
 • Úklid chodníků a komunikací
 • Údržba zeleně

Zima

 • Úklid chodníků a komunikací
 • Úklid sněhu

Požární ochrana

Provádíme

 • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • Vstupní školení zaměstnanců PO
 • Periodická školení zaměstnanců PO
 • Periodická školení vedoucích zaměstnanců PO
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • Odborná příprava preventistů PO
 • Provádění preventivních požárních prohlídek (PPH) dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • Sledování změn v oblasti PO (nově vydané zákony, vyhlášky, ČSN a jiné)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádíme

 • Identifikace a hodnocení pracovních rizik
 • Kontrola pracovišť z hlediska BOZP
 • Vstupní školení zaměstnanců BOZP
 • Periodická školení zaměstnanců BOZP
 • Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP
 • Zpracování dokumentace BOZP
 • Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Šetření pracovních úrazů
 • Pomoc v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců a při výběru závodní preventivní služby
 • Sledování změn v oblasti BOZP (nově vydané zákony, vyhlášky, ČSN a jiné)

Požárně bezpečnostní zařízení

Revize a kontroly

 • Nouzového osvětlení
 • Požárních klapek
 • Požárních ucpávek
 • Požárních dveří
 • Únikové cesty
 • Kontroly plynu

Součinnost s firmami v oblasti:

 • věcných prostředků požární ochrany:

(ruční hasicí přístroje, požární hydranty...)

Elektroinstalační práce

Montáže elektro

 • Novostavby RD
 • Byty (nové elektroinstalace), chaty
 • Průmyslové haly/prostory

Opravy

 • Rekonstrukce elektroinstalace v RD
 • Rekonstrukce elektroinstalace v bytech, chatách
 • Rekonstrukce elektroinstalace v průmyslových prostorách/halách

Revize elektro

 • Revize elektroinstalací a elektrických rozvodů
 • Revize elektrických spotřebičů
 • Revize hromosvodů

 

   

RYCHLÝ KONTAKT

Petr Pavlásek                                           info@petrpavlasek.cz                                     +420 587 070 016