Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádíme

  • Identifikace a hodnocení pracovních rizik
  • Kontrola pracovišť z hlediska BOZP
  • Vstupní školení zaměstnanců BOZP
  • Periodická školení zaměstnanců BOZP
  • Periodická školení vedoucích zaměstnanců BOZP
  • Zpracování dokumentace BOZP
  • Návrhy poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
  • Šetření pracovních úrazů
  • Pomoc v oblasti zdravotní způsobilosti zaměstnanců a při výběru závodní preventivní služby
  • Sledování změn v oblasti BOZP (nově vydané zákony, vyhlášky, ČSN a jiné)
   

RYCHLÝ KONTAKT

Petr Pavlásek                                           info@petrpavlasek.cz                                     +420 587 070 016