Požární ochrana

Provádíme

  • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • Stanovení podmínek požární bezpečnosti
  • Vstupní školení zaměstnanců PO
  • Periodická školení zaměstnanců PO
  • Periodická školení vedoucích zaměstnanců PO
  • Odborná příprava preventivních požárních hlídek
  • Odborná příprava preventistů PO
  • Provádění preventivních požárních prohlídek (PPH) dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • Zpracování dokumentace požární ochrany dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • Sledování změn v oblasti PO (nově vydané zákony, vyhlášky, ČSN a jiné)
   

RYCHLÝ KONTAKT

Petr Pavlásek                                           info@petrpavlasek.cz                                     +420 587 070 016