Požárně bezpečnostní zařízení

Revize a kontroly

  • Nouzového osvětlení
  • Požárních klapek
  • Požárních ucpávek
  • Požárních dveří
  • Únikové cesty
  • Kontroly plynu

Součinnost s firmami v oblasti:

  • věcných prostředků požární ochrany:

(ruční hasicí přístroje, požární hydranty...)

   

RYCHLÝ KONTAKT

Petr Pavlásek                                           info@petrpavlasek.cz                                     +420 587 070 016